Teemu T. Kaskinen

Suunnitteluprosessi on aina samankaltainen – kaikki lähtee liikkeelle tarpeesta.

On olemassa tarve jollekin ja tämä tarve tulee täyttää. Suunnittelusta on kirjoitettu monia erinomaisia teoksia, mutta niiden kaikkien opit voidaan tiivistää ajatukseen:

Keskity olennaiseen.

Tämä pätee erityisesti videotuotantoihin. Mainoksissa on löydettävä tapa ilmaista olennainen, korostettava sitä oikealla tavalla. Liika alleviivaaminen voi toimia viestiä vastaan.

Olennaisesta keskustellaan asiakkaan kanssa yhdessä, sovitaan kriteerit produktiolle ja suunnitteluprosessi aloitetaan.

Kriteerit

Suunnitteluprosessi

Toteutus

Suunnittelun jälkeen onkin toteutuksen vuoro.

Portfoliosta löydät esimerkkejä kuvituksesta, suunnittelusta ja toteutuksesta.