Teemu T. Kaskinen

Suunnitteluprosessi on aina samankaltainen – kaikki lähtee liikkeelle tarpeesta.

On olemassa tarve jollekin ja tämä tarve tulee täyttää. Suunnittelusta on kirjoitettu monia erinomaisia teoksia, mutta niiden kaikkien opit voidaan tiivistää ajatukseen:

Keskity olennaiseen.

Tämä pätee erityisesti videotuotantoihin. Mainoksissa on löydettävä tapa ilmaista olennainen, korostettava sitä oikealla tavalla. Liika alleviivaaminen voi toimia viestiä vastaan.

Olennaisesta keskustellaan asiakkaan kanssa yhdessä, sovitaan kriteerit produktiolle ja suunnitteluprosessi aloitetaan.

Olennainen voi olla viesti, visuaalinen ilme, riippuen siitä, mitä haetaan. Nostamme kuitenkin toiminnallisuuden näiden rinnalle, ellei jopa yli, koska ilman toiminnallisuutta ei kannata edes alkaa toteutusta.

Viesti tarkoittaa sitä, mitä esine, kuva tai muu tuotos kertoo katsottaessa. Jos tavoitteena on laatia kauhua, metodit tunnelman luomiselle ovat aivan erilaiset, kuin lapsille suunnatussa sisällössä.

Visuaalisella ilmeellä haetaan asiakkaalle sopivaa lopputulosta. Kotisivuja suunniteltaessa ei samaa graafista ilmettä voida käyttää tehokkaasti kaikissa yhteyksissä. Palokunnan kotisivuilla ei voi olla hilpeitä chilipippureita hyppimässä taustakuvana, vaikka se huumorilta kuulostaisikin. Asiakkaan toiveita tulee kuunnella ja niiden perusteella tehdään muutama ehdotus kotisivujen ilmeestä.

Toiminnallisuuden merkitystä ei voida korostaa liikaa. Suomessakin on suunniteltu erääseen ravitsemusliikkeeseen tuoleja, joilla ei voinut istua. Toiminnallisuuden kriteeri pätee kaikkeen. Elokuvarekvisiitan tule toimia juuri siinä tarkoituksessa, johon se on rakennettu. Sen tulee kestää sään ja kuvausolosuhteiden muutokset, sekä näyttelijöiden käsittelyn. Myös digitaalisen sisällön tulee täyttää tämä kriteeri. Kotisivuilla linkkien tulee toimia – kuvien tulee tukea tekstiä ja toimintojen tulee yksinkertaisesti toimia.

Kriteereitä on muitakin, mutta niistä keskustellaan aina asiakkaan kanssa.

Kynä ja paperia on hyvä lähtökohta. Projekti kuin projekti kannattaa aloittaa kirjaamalla ylös ensimmäisiä ajatuksia, niin sekavilta kuin ne voivat jälkikäteen tuntuakin. Luonnostelu, kuvien ja ajatusten virta kannattaa laittaa ylös. Tässä vaiheessa annetaan ajatusten soljua melko vapaasti.

Yleispätevistä luonnoksista siirrytään yksityiskohtaisempiin vaiheittain, osa ajatuksista hylätään ja osaa jalostetaan. Parhaat poimitaan talteen ja hyödynnetään. Osa ajatuksista saattaa olla sellaisia, ettei niitä voi suoraan hyödyntää kyseenomaisessa prosessissa, mutta ne kannattaa silti kirjata ylös mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Kun luonnostelu on tarpeeksi pitkällä, otetaan tietokone avuksi ja mietitään yksityiskohtaisemmin tehtävää asiaa, kunnes ollaan riittävän pitkällä toteutusta varten. Nämä suunnitelmat esitetään asiakkaalle.

Kun ollaan riittävän pitkällä suunnittelussa, voidaan aloittaa toteutus. Vanha viisaus – hyvin suunniteltu on puoliksi tehty –  pätee. Kun yksityiskohdat on suunniteltu tarpeeksi hyvin, toteutus voidaan aloittaa suoraan ilman, että on enää tarvetta pohtia toteutustapoja.

Toteutus edellyttää materiaalien ja välineiden tuntemusta. On tiedettävä, miten mikäkin materiaali käyttäytyy yhdessä toisen kanssa. Mekaanisissa ratkaisuissa on osattava yhdistellä mekaniikan teoriaa käytäntöön, kuten myös sähköä vaativien asioiden kanssa.

Parhaatkaan välineet eivät auta, jos niitä ei osaa käyttää. Väline on keino saavuttaa lopputulos ja tuon lopputuloksen laatu ei ole välttämättä suoraan verrannollinen välineisiin.

Suunnitteluprosessi yhdistyy siis toteutukseen. Tämä pätee kaikkeen tekemiseen. Kun suunnittelijalla on kokemusta tekemisestä, prosessi on saumaton ja nopea.

Suunnittelun jälkeen onkin toteutuksen vuoro.

Portfoliosta löydät esimerkkejä kuvituksesta, suunnittelusta ja toteutuksesta.