Videotuotanto on hyvin kokonaisvaltainen projekti. Siinä on huomioitava hyvin monta eri asiaa, koska kokonaisuuden onnistuminen ei ole itsestäänselvyys.

Produktio lähtee liikkeelle asiakastapaamisesta, jonka aikana kartoitetaan asiakkaan toiveet ja fokusoidaan olennainen. Yhteiset suuntalinjat sovitaan ja niiden pohjalta aletaan rakentaa käsikirjoitusta.

Käsikirjoitusvaiheessa pohditaan jo kuvakulmia – miten kuvista saadaan esiin olennainen, miten mikäkin kuvakulma tukee kuvattavaa viestiä, sitä tarinaa joka halutaan välittää. Liian tarkasti käsikirjoitusta ei kannata laatia, koska se saattaa rajoittaa lokaatiossa tapahtuvaa kuvausta. Käsikirjoitus tehdään aina tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa.

Kuvauksissa olennaista on saada riittävästi materiaalia valmista videota varten. Käsikirjoitus nopeuttaa kuvauksia, koska tällöin olemassa olevia suuntaviivoja on helppo noudattaa, eikä kaikkea tarvitse pohtia lokaatiossa.

Video syntyy leikkauspöydällä. Videomateriaalista koostetaan sovitun mittainen leikkaus, joka rytmitetään puheiden, äänien ja musiikin tahtiin. Tämä vaihe vaatii kuvallisen kerronnan tuntemista, jotta olennainen saadaan viestissä esiin.